Delilniki

V stalni zalogi delilniki od 2 do 6 vej tako za 1000 MHz kot do 2400 MHz.